Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hier boven vindt u de liturgiebrief voor de dienst op Zondag 2 januari 2022, 11.00 uur. Deze dienst is uitsluitend online te volgen. In het kerkgebouw bevinden zich enkel mensen die meewerken aan de dienst.

Ook zondagavond is er een kerkdienst, om 19.00 uur met ds. mw. Scholte-de Jong uit Gouda; op dit moment is er nog geen opgave van liederen etc. binnen, mogelijk kunnen we deze later nog op de website plaatsen.

Van harte nodigen we u en jou uit om de kerkdienst thuis mee te beleven via de livestream of het lucaskastje.

De livestream vindt u/jij via de website www.Kerkdienstgemist.nl  of via deze link op onze website.

Mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin