Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hier boven vindt u de liturgie voor de dienst op Zondag 2 januari 2022, 19.00 uur. Deze dienst is uitsluitend online te volgen. In het kerkgebouw bevinden zich enkel mensen die meewerken aan de dienst.

Deze dienst wordt geleid door ds. mw. Scholte-de Jong uit Gouda.

Van harte nodigen we u en jou uit om de kerkdienst thuis mee te beleven via de livestream of het lucaskastje.

De livestream vindt u/jij via de website www.Kerkdienstgemist.nl  of via deze link op onze website.

Mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin