Liturgiebrief ochtenddienst

iturgiebrief van onze Dorpskerkgemeente voor komende zondag, 20 maart, aanvang 11.00 uur; er is deze zondag geen avonddienst.

Voorganger komende zondag is ds. L. den Breejen uit Delft. Dit is anders dan in de agenda vermeld staat, vanwege een positieve coronatest van ds. W.M. de Bruin.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.

Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

Ook nu geef ik graag de agenda door van doordeweekse activiteiten in de komende week:

19/3        09.00 uur              Schuurverkoop                                                   Overbuurtseweg

21/3        19.30 uur              Follow Up                                                            De Rank

21/3        19.30 uur              Alphacursus                                                        Het Anker

22/3        14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

22/3        19.30 uur              Wijkcontactavond wijk 1                                   De Rank

23/3        19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

24/3        20.00 uur              ‘Verzoend met God?’ thema-avond 4           De Rank

26/3        18.00 uur              Stamppottenmaaltijd                                        De Rank

Ik besluit met – mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin