Liturgiebrief

Komende zondag (20 november) zijn er twee kerkdiensten. Om 9.00 uur begint onze ochtenddienst, die in het teken staat van de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Voorganger is ds. Wim de Bruin.

We gedenken gemeenteleden en andere dierbaren die ons ontvielen. Maar we zien ook vooruit en putten hoop uit de verwachting van Gods grote toekomst. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ook ‘Eeuwigheidszondag’.

Er is kinderkerk en crèche. Ook is er deze zondag jeugdkerk. Kom er bij!

Na afloop van de dienst is er voor de betrokken families gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting in De Rank.

De avonddienst is een Open Deur Dienst, de informatie vindt u hier.

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.