Liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jullie de liturgiebrief voor onze kerkdienst van komende zondag, 21 augustus. We denken deze keer na over Psalm 27 en hebben daar de afbeeldingen van twee schilderijen bij.

Vandaar het thema: “Eén psalm en twee schilderijen”.

Wat betreft die schilderijen, een ervan had ik al in Kerknieuws genoemd en is van de hand van kunstenaar Wim van de Wege. Daarnaast vond ik een mooie verbeelding van Psalm 27 door Jedi Noordegraaf, onlangs ook verschenen in een bijlage bij het blad EO-Visie. Beide schilderijen helpen ons op weg bij het begrijpen van Psalm 27 en het toepassen ervan op ons eigen leven. De afbeeldingen met toelichting staan ook op de liturgiebrief, op de websites van beide kunstenaars is nog meer informatie te vinden.

Beide diensten worden ook via de livestream of lucaskastje uitgezonden.

We wensen elkaar inspirerende kerkdiensten toe!

Tot besluit – mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin