Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindt u de liturgiebrief van onze Dorpskerkgemeente voor komende zondag.

We hebben komende zondag één dienst, die om 11.00 uur begint. 

Er zijn weer 50 kerkbezoekers welkom (conform het advies van onze landelijke Protestantse Kerk). Daartoe is wel aanmelding vooraf nodig. U/jij kunt zich aanmelden via het mailadres reservering@dorpskerkbleiswijk.nl  In de loop van zaterdag krijgen u en jij daarvan bericht.

De dienst wordt ook online uitgezonden.

Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of de link op onze website.

Er is deze zondag is nog geen kinderkerk. Er is wel een kinderfilmpje en we zorgen voor werkbladen zodat je thuis aan de slag kunt.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin