Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgie avonddienst

Hierboven vindt u de liturgieën voor 23 oktober. We hebben deze zondag in onze wijkgemeente twee kerkdiensten. Om 10.45 uur begint de ochtenddienst, waarin we gaan lezen uit Spreuken 4. Dat is een van de zogenaamde Wijsheidsboeken in de Bijbel; de komende weken/maanden zullen we daar meer uit horen.

Er is deze zondag ook een avonddienst (19.00 uur); voorganger is ds. J. Henzen uit Wateringen. Ook de liturgie voor deze dienst vindt u hierboven.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.