Liturgie ochtenddienst

Het is al weer de derde zomerzondag waarin we samen optrekken
met onze zusters en broeders van de Open Hof. Deze keer komen
we weer bijeen in de Dorpskerk. De dienst begint om 10.45 uur.
Er is deze zondag geen avonddienst.

Goede zondag gewenst!