Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindt u de liturgiebrief voor de kerkdienst van Eerste Kerstdag (zaterdag 25 december 9.00 uur).

Eerste en Tweede Kerstdag beperkt kerkbezoek

In de liturgiebrief leest u over de beperkte mogelijkheid tot kerkbezoek op Eerste en Tweede Kerstdag.

Omdat het ‘uitzonderlijke diensten’ betreft zijn – conform het landelijke advies van onze kerk – maximaal 50 kerkbezoekers toegestaan.

Voor Eerste Kerstdag nodigen we daartoe mensen die alleen zijn of de dienst thuis alleen zouden moeten luisteren, uit om zich aan te melden.

Voor Tweede Kerstdag kunnen ook anderen zich aanmelden.

Zie ook de informatie in de liturgiebrief.

Om zich aan te melden kunnen u en jij gebruik maken van het mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl In de loop van zaterdag krijgen u en jij bericht of er plek is. Net als afgelopen zondagen verzoeken we om bij binnenkomst en weggaan een mondkapje te dragen. Op de zitplaats mag dat af.

Ondanks de opnieuw lastige omstandigheden hopen we het feest van Gods Licht in de duisternis samen te vieren!

Ook op fysieke afstand van elkaar mogen we ons met elkaar verbonden weten rond de kribbe met Gods allergrootste geschenk aan de wereld. Ook aan u en jou!

Tot slot, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin