Liturgiebrief ochtenddienst

Twee kerkdiensten hebben we op deze zondag 25 september.

’s Morgens is oud-dorpsgenoot ds. Piet de Graaf onze voorganger. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in De Rank.
Deze kerkdienst staat mede in het teken van ‘voorbereiding op de Kerkproeverij”, dat gaat over zondag 9 oktober (over twee weken). De bedoeling is dat we in deze kerkdienst dan in het bijzonder gasten willen verwelkomen. Hoe die gasten er komen? Daarvoor kijken we ook u en jou aan. Zondagmorgen horen u en jij er meer over.

’s Avonds is er de (interkerkelijke) IKO-dienst voor de Vredesweek. Deze is ook in de Dorpskerk en begint om 19.00 uur. Dhr. H. Wulffraat verzorgt in deze dienst de overdenking.

Mede namens de kerkenraad besluit ik met een hartelijke groet aan u en jullie!

De diensten worden ook via de livestream of lucaskastje uitgezonden.