Liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jij de liturgiebrief voor komende zondag 26 juni.

Met opnieuw een bijzondere dienst, want er nemen kinderen afscheid van de kinderkerk. We kunnen ook zeggen: ze ‘stappen over’ naar andere activiteiten, zoals de Jeugdkerk, Follow Up (catechisatie) en de vrijdagavondclub. Een mooi moment voor hen en voor ons allemaal, we hopen met elkaar een inspirerende en feestelijke dienst te beleven.

Het thema is: “Als je vol bent van de heilige Geest…”

Dat is het mooiste wat we elkaar kunnen toewensen, zo ook de aan kinderen die een nieuwe fase in hun leven ingaan. Uit de Bijbel lezen over een niet zo heel bekende figuur – Barnabas – die daar een voorbeeld in was.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in De Rank.
Volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en om na- en bij te praten.
Hartelijk welkom!

Tot slot – mede namens de kerkenraad –  een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin