Liturgie ochtend- en avonddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindt u de liturgiebrief voor de kerkdiensten van komende zondag (26 september).

In de ochtenddienst (11.00 uur) gaat ds. F.J. van Harten uit Den Haag voor.

De avonddienst (19.00 uur) is er een IKO-dienst in het kader van de Vredesweek.

Deze interkerkelijke dienst is in de Open Hof; ds. Wim de Bruin verzorgt de meditatie.

Over beide diensten staan in de liturgiebrief verdere toelichtingen en uitleg.

En er is nieuws: vanaf deze zondag is ook voor de ochtenddienst geen aanmelding meer nodig! Lees hier het bericht.

Mede namens de kerkenraad besluit ik met een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin