Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgiebrief avonddienst (jeugddienst)

Er zijn deze zondag 2 diensten.

De ochtenddienst begint om 9.00 uur, voorganger is ds. W. Koerselman uit Woerden. Sinds lange tijd is er na de dienst gelegenheid met elkaar koffie te drinken in De Rank. Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en bij te praten.

De avonddienst op deze zondag is een JEUGDDIENST, die begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. Anne Verbaan-v.d. Heuvel uit Ede. In de liturgiebrief van deze dienst vinden jij en u meer informatie over thema en inhoud van deze jeugddienst.

Ook nu geef ik graag de agenda door van doordeweekse activiteiten in de komende week:

24/2        20.00 uur              ‘Verzoend met God?’ thema-avond 2           De Rank

26/2        20.00 uur              Concert St. Vrienden Dorpskerk                     Dorpskerk

1/3          09.30 uur              Crea-ochtend                                                     De Uitwijk

1/3          14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

2/3          19.00 uur              Gebedskring                                                       De Uitwijk

2/3          19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

Tot besluit, mede namens de kerkenraad een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin