Liturgiebrief ochtenddienst 9 uur

Liturgiebrief avonddienst 19 uur

Aanstaande zondag 27 november is het de eerste zondag van Advent. Een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar: we zien uit naar de eerste (Kerst) en tweede (weder-) komst van onze Heer, Jezus Christus. Beleven u en jij het met ons mee?

Komende zondag doen we dat op een bijzondere manier, namelijk door het Heilig Avondmaal te vieren. In beide diensten (9.00 en 19.00 uur) staat ‘de tafel van de Heer’ voor in de kerk klaar. De uitnodiging klinkt aan ons allemaal: ‘Kom, want alle dingen zijn gereed’. We mogen geloven dat onze Heer Jezus zelf ons roept, zou je dan niet komen?

De avonddienst staat ook in het teken van de dankzegging voor het Avondmaal. In de verkondiging denken we dan na over de doorwerking van het Avondmaal in de praktijk van ons leven.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jou!
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.