Liturgie ochtenddienst

Liturgie avonddienst

Beste lezers,

Hierboven vinden u en jullie de liturgie voor onze kerkdiensten van komende zondag, 28 augustus. Er gaan 2 gastpredikanten voor: ’s morgens ds. J. Maasland en ’s avonds Ds. F.J. van Harten.

Beide diensten worden ook via de livestream of lucaskastje uitgezonden.

We wensen elkaar inspirerende kerkdiensten toe!

Tot besluit – mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin