Liturgiebrief ochtenddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jij de liturgiebrieven voor zondagmorgen 29 mei, 11.00 uur. In deze dienst in de Dorpskerk is ds. Wim de Bruin de voorganger. We lezen uit Handelingen 1 en horen hoe Jezus’ leerlingen de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren doorbrachten. Met eensgezind en aanhoudend bidden. Zou dat nog zo kunnen? Het thema luidt: “De kracht van samen bidden”.

Deze dienst wordt  online uitgezonden.
U/jij vinden deze uitzendingen eenvoudig via de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

’s Avonds is er een pinksterzangdienst, georganiseerd door het IKO. Deze wordt gehouden in de Open Hof. De liturgie vindt u hier.

We wensen elkaar – in de kerk of thuis meekijkend / – luisterend – een goede en gezegende zondag toe!

Mede namens een kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allemaal!

ds. Wim de Bruin