Liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jij de liturgiebrief voor komende zondag 3 april.

We hebben deze zondag één dienst die om 9.00 uur begint.

Op deze eerste zondag van de maand met een vroege dienst drinken we na afloop ook weer koffie in De Rank. Fijn elkaar ook zo te kunnen ontmoeten, kom er bij!

Het is de zesde lijdenszondag en het is een kringenkerkdienst. Dat betekent dat Bijbelgedeelte en thema ook in verschillende kringen worden besproken. Dat is een mooie wisselwerking.

Na afloop van de dienst reiken we graag (op papier of digitaal) een samenvatting van de preek aan, die mogelijk ook inspireert tot gesprek.

Meedoen met een kring? Dat kan bijvoorbeeld op de Woensdagmorgenbijbelkring die a.s. woensdag 6 april weer wordt gehouden (10.00 uur in De Rank).

Van harte welkom!

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.
Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

AGENDA

Ook nu geef ik graag de agenda door van doordeweekse activiteiten in de komende week.

4/4          19.30 uur              Follow Up                                                            De Rank

4/4          19.30 uur              Alphacursus                                                        Het Anker

5/4          14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

6/4          10.00 uur              Woensdagmorgen Bijbelkring 1                     De Rank

6/4          19.00 uur              Gebedskring                                                       De Uitwijk

6/4          19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

7/4          19.30 uur              Wijkconctactavond wijk 5                                 De Rank

8/4          20.00 uur              Concert HCM Vrienden Dorpskerk                Dorpskerk

Tot besluit, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin