Liturgie ochtenddienst

Liturgie avonddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jij de liturgiebrieven voor komende zondag 3 juli. Er zijn twee diensten (10.45 en 19.00 uur) met twee gastvoorgangers: ds. Henzen en ds. Van Beek.

Voor de gezinnen: Let op, de kinderkerk en de oppas gaan in de zomerperiode gewoon door. Dus…, zolang je niet met vakantie bent, kom erbij en doe mee!

Velen van u en jullie zullen misschien in de komende weken op vakantie gaan (of al zijn). Ik wens u en jou een goede tijd van ontspanning en ‘op adem komen’ toe! Ik denk ook aan de ‘thuisblijvers’. Laten we – waar we kunnen – juist ook in de zomerweken omzien naar elkaar. Dat begint heel dichtbij, bij mensen die op je weg komen…

Ook nu besluit ik met – mede namens de kerkenraad –  een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin