Klik hier voor de liturgie van de ochtenddienst en hier voor de avonddienst.

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hier boven vindt u de liturgiebrieven voor de kerkdiensten van komende zondag (3 oktober).

Het is Israëlzondag.

Op de eerste zondag van oktober staan de kerkdiensten in vele kerken in Nederland in het teken van de verbondenheid van de kerk met het volk Israël.

Het evangelie ontvingen we immers vanuit Gods weg met dit volk.

Onze Heer Jezus was een Jood, door Hem weten we ons ingelijfd in Gods Koninkrijk dat in Israël ontsprong.

We geloven dat God nog altijd zijn verborgen weg gaat met Israël.

Zo zullen we dat ook horen vanuit het Bijbelhoofdstuk Openbaring 7, dat zondagmorgen (9.00 uur; ds. Wim de Bruin) centraal staat.

En… voor het eerst in lange tijd drinken we weer koffie na de dienst in De Rank. Welkom!

In de avonddienst (19.00 uur) gaat ds. Aaldert Gooijer uit Berkel en Rodenrijs voor.

Beide diensten worden uitgezonden via de livestream.

Voor het meemaken van de kerkdienst in het kerkgebouw is geen aanmelding vooraf meer nodig.

Weet u/je welkom!

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

ds. Wim de Bruin