Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindt u de liturgiebrief van onze Dorpskerkgemeente voor komende zondag.

We hebben komende zondag één dienst, die om 11.00 uur begint. Voorganger is ds. J. Maasland uit Den Haag.

Er is kinderkerk.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin