Liturgie ochtenddienst: Kringenkerkdienst

Komende zondag heeft onze wijkgemeente één kerkdienst. Ds. Wim de Bruin is de voorganger. Begintijd is 10.45 uur. Het is een zogenaamde kringenkerkdienst. Dat wil zeggen dat thema en bijbelgedeelte deze weken ook op verschillende gesprekskringen aan de orde komen. We hopen dat het een mooie wisselwerking van gedachten oplevert. De samenvatting van de preek, die na de dienst wordt aangereikt of toegestuurd, en ook na de dienst bij dit bericht komt te staan, helpt daar misschien nog extra bij.

We wensen elkaar goede diensten toe.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad

Gijs van Laviere, scriba

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.