Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Graag bied ik u en jou de liturgiebrief voor komende zondag, 31 oktober aan.

In de ochtenddienst (9.00 uur) stellen we een Bijbelgedeelte aan de orde dat ook in kringen en bij andere bijeenkomsten in deze weken wordt besproken.

Het is de uitdagende geschiedenis van de ontmoeting van een rijke jongeman met Jezus (Marcus 10:17-27). Jezus vraagt hem alles te verkopen wat hij bezit. Wat betekent dat voor ons? Wat moeten we met het ongemakkelijke gevoel, misschien wel irritatie, die dit Bijbelverhaal ons kan geven?

Met deze ‘kringenkerkdienst’ hopen we een mooi gesprek op gang te brengen. Dat gesprek zou ook al kunnen beginnen tijdens het koffiedrinken na de dienst. Welkom in De Rank!

Zondag 31 oktober is het ook Hervormingsdag. We zingen dus het Lutherlied ‘Een vaste burcht’.

In de avonddienst (19.00 uur) zal ds. D. Verboom nadrukkelijk stilstaan bij de betekenis van de kerkhervorming voor ons. Zie ook daartoe de liturgiebrief met meer informatie.

Volgende week woensdag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een mooie week dan ook voor de Voedselactie van Dorcas; doen u en jij mee? Zie pagina 1 van de liturgiebrief.

Verder staan er volgende week nog weer mooie activiteiten op de kerkelijke agenda. Ik noem de Woensdagmorgenbijbelkring (3 en 10 november), een avond voor Jonge Dorpskerkers (dinsdagavond 2 november), en de eerste thema-avond van een spannend drieluik over de nog altijd zeer inspirerende Deense denker/schrijver Sören Kierkegaard op donderdagavond 4 november.

Weet u/jou welkom!

Tot slot, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin