Liturgiebrief

Het is de tweede zondag van Advent. Advent is een mooie tijd in het kerkelijk jaar. Temidden van veel duisternis in deze wereld, mogen we zingen en horen over Licht dat God laat schijnen. Onze ene dienst deze zondag begint om 10.45 uur. Het is een kringenkerkdienst: thema en bijbelgedeelte sluiten aan bij wat deze weken op gesprekskringen aan de orde komt. Het thema van de dienst luidt:

‘Vasten in Adventstijd? Pas op je tong!’

De liederen in deze dienst worden begeleid door onze zang- en muziekgroep Music4You.
Er is deze zondag geen avonddienst.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jou!
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.