Download de liturgiebrief hier.

Beste gemeenteleden en belangstellende lezers,

In de liturgiebrief vinden u en jij van beide kerkdiensten (11.00 en 19.00 uur) de liturgie met bijbehorende teksten.

Vanaf deze zondag zijn weer 60 mensen in de dienst toegestaan. Aanmelden hoeft alleen nog voor de ochtenddienst via de website of het mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

Er is deze zondag geen kinderkerk. Er is wel een kerkboekje voor de kinderen, dat aan de gezinnen is toegestuurd.

Mede namens de kerkenraad nodig ik u en jou harte uit om van de geboden mogelijkheden gebruik te maken.

Met een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin