Liturgiebrief ochtenddienst

De kerkdienst van komende zondagmorgen is weer een zogenaamde ‘kringenkerkdienst’. In verschillende kringen gaan we komende weken met hetzelfde bijbelgedeelte en thema aan de slag.

Centraal staat daarbij de ontmoeting tussen Jezus en Marta.

Er zal ook deze keer een samenvatting van de preek zijn, die wellicht mede een aanzet kan geven voor het gesprek. Voor de mensen die thuis meekijken / – luisteren, sturen we die na de dienst digitaal toe, of u kunt de samenvatting na de dienst vinden op deze website.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.

Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

Ook nu geef ik graag de agenda door van doordeweekse activiteiten in de komende week:

7/3          19.30 uur              Follow Up                                                            De Rank

7/3          19.45 uur              info-avond Alphacursus                                   Het Anker

8/3          14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

8/3          14.30 uur              Ouderensoos                                                      De Rank

9/3          10.00 uur              Woensdagmorgen Bijbelkring 1                     De Rank

9/3          19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

10/3        20.00 uur              ‘Verzoend met God?’ thema-avond 3           De Rank

13/3        11.00 uur              dienst met bediening H. Doop en koffie na afloop

ds. Wim de Bruin