Liturgiebrief biddag 8 maart

Dinsdag is er een dienst waarin we extra stilstaan bij alles wat we mogen doen in ons (vrijwilligers- of betaald) werk, thuis, op school etc. We mogen het bij God brengen en om Zijn leiding en zegen vragen. Deze biddag-dienst begint om half 8.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.

Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

Ook nu geef ik graag de agenda door van doordeweekse activiteiten in de komende week:

7/3          19.30 uur              Follow Up                                                            De Rank

7/3          19.45 uur              info-avond Alphacursus                                   Het Anker

8/3          14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

8/3          14.30 uur              Ouderensoos                                                      De Rank

9/3          10.00 uur              Woensdagmorgen Bijbelkring 1                     De Rank

9/3          19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

10/3        20.00 uur              ‘Verzoend met God?’ thema-avond 3           De Rank

13/3        11.00 uur              dienst met bediening H. Doop en koffie na afloop

ds. Wim de Bruin