Liturgiebrief Goede Vrijdag, 20 uur

Beste lezers van de liturgiebrief,

In de dienst op Goede Vrijdag (15 april) wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. In de kerk doen we dit op onze zitplaatsen, u krijgt bij binnenkomst in de dienst een schoteltje met brood en een bekertje wijn aangereikt. Thuis kunt u het avondmaal meevieren met een stukje brood en wijn of druivensap, of ook in stilte en overdenking.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.
Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

We wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Mede namens een kerkenraad een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin