Liturgiebrief Pasen, 9 uur

Beste lezers van de liturgiebrief,

De dienst van Eerste Paasdag 17 april wordt een feestelijke gezinsdienst: mooi om elkaar op de grote feestdag van Jezus’ opstandig in de kerk te mogen ontmoeten.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.
Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

We wensen elkaar de vreugde van Pasen toe!

AGENDA

Ook nu besluiten we met de agenda van doordeweekse kerkelijke activiteiten:

19/4        14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

19/4        19.45 uur              Kerkenraadsvergadering                                 De Rank

20/4        14.30 uur              Seniorenbijbelkring                                           De Leeuwerik

20/4        19.00 uur              Gebedskring                                                       De Uitwijk

20/4        19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

21/4        20.00 uur              Wijkcontactavond wijk 2                                   De Rank

Mede namens een kerkenraad een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin