Liturgiebrief ochtenddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vinden u en jij de liturgiebrief voor komende zondag 5 juni.
Het is Pinksteren, we vieren de uitstorting van de heilige Geest voor alle mensen op heel deze aarde. Dat doen we in een gezinsdienst, waarin de kinderen nadrukkelijk meedoen. Tegelijk is het een dienst vóór iedereen, van jong tot oud dus.
We hopen van harte dat iedereen dat ook zo mag ervaren en erdoor bemoedigd en verrijkt wordt.
Let op: Deze dienst begint om 9.00 uur!
Onze met extra zangers aangevulde zang- en muziekgroep (Music4You en Singing4You) begeleidt de liederen. De meeste daarvan zijn heel bekend, dus zing mee!
Het thema van de dienst is “Hartverwarmend!
In de liturgiebrief lezen u en jij er meer over. Samen met de kinderen hopen we uit te beelden wat dat betekent. Ook in de verkondiging gaat het over het hartverwarmende werk van de heilige Geest, naar aanleiding van Handelingen 2, vers 4a.

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Rank. Op deze eerste zondag van een maand met vroege dienst staan koffie, thee en limonade klaar.
Hartelijk welkom!

PUZZELEN
Willeke Geurtsen (die de zondagsbrief voor de Open Hof maakt) deelde wederom een puzzelblad met ons. De puzzels gaan deze keer over Pinksteren.
Zie het extra blad hier en puzzel vrolijk mee!

NACHT VAN GEBED EN EEN ISRAËLAVOND
Op de vierde (en laatste) pagina van de liturgiebrief vragen we uw en jouw aandacht voor twee activiteiten die over (ruim) twee weken in De Rank en de Dorpskerk plaatsvinden:
– de Nacht van Gebed voor vervolgde christenen wereldwijd op vrijdagavond 17 juni, 20.00 uur in De Rank
Afgelopen zondag vertelde ik er in de preek al over.
Goed om je hiervoor open te stellen, mee te doen, daardoor anderen te inspireren en zelf geïnspireerd te worden.

– een Israël-avond op maandag 20 juni, 20.00 uur in de Dorpskerk
Deze avond staat in het teken van ‘Gods trouw aan zijn volk Israël’ en wordt u aangeboden door de vernieuwde (gezamenlijke) ‘commissie Kerk-en-Israël’ van onze Hervormde Gemeente Bleiswijk.

LEES HET DOOR EN ZET DE DATA IN UW/JOUW AGENDA?

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou goede en gezegende Pinksterdagen toe en besluit ik met een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin

De dienst wordt ook online uitgezonden.
U/jij vinden deze uitzendingen eenvoudig via de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl