Liturgiebrief

Vanmorgen staan we stil bij een naam die tegelijk een belofte inhoudt: Immanuël = ‘God met ons’ (Jesaja 7:14). Daar kun je een nieuw jaar mee in!

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.