Liturgiebrief

We overdenken Prediker 4:7-12, met die bekende tekst over een koord dat uit drie strengen is gevlochten. Zo’n touw is sterk en breekt niet snel. Zo is het ook als mensen samen en met God op weg gaan. Ook het nieuwe jaar in!

De collecten zijn bestemd voor het werk van (1) diaconie en (2) kerk.

Er zijn geen crèche en kinderkerk op deze Nieuwjaarsdag. Maar neem gerust een kleurplaat of leesboek mee, zodat je ook als gezin dit nieuwe jaar in Gods huis mag beginnen.

Na de dienst is er in De Rank koffie. Alle gelegenheid dan ook om elkaar een goed en gezegend 2023 te wensen.

De dienst wordt ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.