Liturgiebrief

In deze dienst lezen we het mooie visioen van Gods vredesrijk in Jesaja 11. Ook het jaar 2023 leek daar in de verste verte niet op. Toch zijn er dingen waarvoor we mogen danken. Dingen ook die ‘bouwsteentjes voor Gods vredesrijk’ kunnen zijn? Ook pijn en verdriet mogen we op deze laatste avond van het jaar samen bij God brengen. Fijn om zo het jaar als gemeente van onze Heer Jezus Christus af te sluiten!

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.