De kerkdienst van zondagmorgen 3 april was een ‘kringenkerkdienst’. In verschillende kringen gaan we komende weken met hetzelfde bijbelgedeelte en thema aan de slag.

Centraal staat daarbij de ontmoeting tussen Jezus en Pilatus: Twee werelden tegenover elkaar.

Hier vindt u de samenvatting van de preek, die wellicht mede een aanzet kan geven voor het gesprek. De dienst is terug te luisteren via “kerkdienst gemist”: www.kerkdienstgemist.nl  .