Klik hier voor de samenvatting van de preek

Zondagmorgen 31 oktober hadden we een zogenaamde ‘Kringenkerkdienst’.

Niet alleen in de kerkdienst, maar ook op kringen en andere bijeenkomsten staat dan hetzelfde thema en Bijbelgedeelte centraal. Daartoe heb ik ook een samenvatting van de preek gemaakt, die zondag bij de uitgang beschikbaar was. U kunt deze hierboven ook downloaden.

En wat de kringen betreft: dit is een heel mooie gelegenheid om mee te doen!

Bijvoorbeeld woensdagochtend 3 of 10 november vanaf 10.00 uur in De Rank op de Woensdagmorgenbijbelkring. En woensdagavond 17 november vanaf 20.00 uur in De Rank.

Wat let u? Het is ook nog heel gezellig met elkaar en je steekt er iets van op!

met een vriendelijke groet,

ds. Wim de Bruin