Sectie-indeling (tabblad Ontwerp)

Formaat: alles auto of none
Afstand:
Buffer boven: 10px
Buffer onder: 10px
Marge links/rechts: 25px (pc, tablet, telefoon)

Footer sectie (= globaal: dus aanpassing in 1x voor de gehele website)
Marge boven 50px
Marge onder: 0px
Buffer onder: 10px

Lettertypes

Op de website worden de volgende lettertypes gebruikt:

Kopteksten en navigatieteksten: Proza Libre
Broodteksten/overige teksten: Open Sans
Woordlogo: Open Sans

h1 44px
h2 26px
h3 22px
h4 18px
h5 16px

broodletter: 16px

 

 

Koptekst H1

 

Subkop H2

 

Subkop H3

 

Subkop H4

 

Paragraafkop (‘broodletter in bold’ )

broodletter

Kleurcodes

oranje #FF9F4F
groen #5F969E
lichtgrijs: #EFEFEF
donkergrijs: #828282

zwarte broodletter (#000) of invert (#fff)

Linkjes

broodletter: Groen met oranje onderstreping bij mouseover

Bullets

 

Naar eigen inzicht kan in een tekst met bullets worden gewerkt. Dat ziet er zo uit:

  • heeft dan lang ik een te te
  • te vangen, gij, zoâven hebt
  • hebt genomen, dat moet in ge dat
  • dat ik iets naar maar niet omdat zijn
  • zijn ook in hun niet er geen
  • geen romans of opgaven dan
  • dan ook opgemerkt die inlaten, ben twintig
  • twintig jaren beurs, dus treden, die wat
  • wat huizen vallen! wanneer naging,
  • naging, kwam me die in aan…

Blokjes

Dit zijn de blokjes die we gebruiken. Er zijn twee soorten: kaders en blokjes met een call-to-action (tekstblokje met een knop met linkje naar een andere pagina of bestand)

 

Knoppen (in een blokje of los in gebruik):

titel tekst: #fff
border radius 40px
breedte rand 2px transparant

Agenda

In de Dorpskerk Bleiswijk is voor jong en oud genoeg te doen.

Agenda

In de Dorpskerk Bleiswijk is voor jong en oud genoeg te doen.

Of zonder koptekst…. Een doodsche stilte spande alom als een sluier van zwijgen, of, na de lange middagsiësta, de avondrust zonder overgang van leven begon.

 

achtergrondkleur: #efefef
buffer 50px

Met koptekst

De volle maan, tragisch dien avond, was reeds vroeg, nog in den laatsten dagschemer opgerezen als een immense, bloedroze bol, vlamde als een zonsondergang laag achter de tamarindeboomen der Lange Laan en steeg, langzaam zich louterende van hare tragische tint, in een vagen hemel op. Een doodsche stilte spande alom als een sluier van zwijgen, of, na de lange middagsiësta, de avondrust zonder overgang van leven begon.

Interlinie

Dit is de standaardregelafstand tussen een (sub)koptekst en de broodtekst. (1.7em)

Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht No 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen, en het werk aan te vangen, dat gij, lieve lezer, zoâven in de hand hebt genomen, en dat ge lezen moet als ge makelaar in koffie zijt, of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van, iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken ben.

Sedert

Sedert jaren vraag ik mij af, waartoe zulke dingen dienen, en ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid, waarmee een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft spelden, dat nooit gebeurd is, en meestal niet gebeuren kan.Als ik in mijn vak — ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht No 37 — aan een principaal — een principaal is iemand die koffie verkoopt — een opgave deed, waarin maar een klein gedeelte der onwaarheden voorkwam, die in gedichten en romans de hoofdzaak uitmaken, zou hij terstond Busselinck & Waterman nemen.

 

 

Foto-afmetingen per kolom

Er zijn meerde kolomindelingen mogelijk. Hieronder met de resp. afmetingen voor een afbeelding/kolombreedte:

 

Daar passen de volgende dimensies bij:

Bij 16:9 ratio

1 column: 1080 x 608
¾ column: 795 x 447
⅔ column: 700 x 394
½ column: 510 x 287
⅓ column: 320 x 181
¼ column: 225 x 128

 

Bij 4:3 ratio

1 column: 1080 x 810
¾ column: 795 x 597
⅔ column: 700 x 526
½ column: 510 x 384
⅓ column: 320 x 241
¼ column: 225 x 170

Foto-onderschrift [in aparte tekstmodule zetten]