Met de reclamefolders werd afgelopen week ook in Bleiswijk het tijdschrift Eyeopener huis-aan-huis bezorgd. Vijf miljoen maar liefst worden er in Nederland verspreid. Schrijver is de zelfbenoemde evangelist Jaap Dieleman. Hij meent dat de huidige coronacrisis door Bijbelse profetieën in detail is voorspeld en richt zich sterk tegen vaccinatie als ‘teken van
het beest’.

Opmerkelijk is dat ook de gezamenlijke Pinksterkerken (waar men doorgaans meer met actuele profetie bezig is dan in onze traditionele kerken) met nadruk afstand nemen van het willekeurige gebruik van Bijbelteksten in dit magazine. Willem
Ouweneel spreekt van “een klap voor fatsoenlijke Bijbeluitleg”. Ondertussen worden mensen bang gemaakt, met mogelijk ernstige gevolgen voor het beteugelen van de coronacrisis.

Omdat ook u/jij dit tijdschrift mogelijk hebt gelezen of er van anderen vragen over krijgt, besteden we er hier aandacht aan. Ten aanzien van vaccinatie geldt voor ieder van ons uiteraard onze eigen verantwoordelijkheid en afweging, die we mogelijk ook vanuit ons geloof maken. Maar laat dat niet gebeuren op grond van een zo dubieus gebruik van Bijbelteksten, die uit hun verband worden gerukt en vervolgens op willekeurig gekozen actualiteiten worden geplakt. Het prachtige boek dat Gods Woord is, wordt dan zo maar een heel gevaarlijk boek, waarbij je de Bijbel alles kunt laten zeggen wat je wilt.
Daarom: Een gewaarschuwd mens…