IKO BLEISWIJK: Thema Gebedsweek 2023: Doe goed, zoek recht.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben voor de Week van Gebed in 2023 een gezamenlijk thema vastgesteld onder de titel ‘Doe goed, zoek recht.’ Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Jesaja 1. De liturgie is aangedragen door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

In Bleiswijk organiseert het IKO deze jaarlijkse oecumenische gebedsdienst voor eenheid van de christenen en de kerken. Deze wordt nu gehouden op zondagavond 22 januari a.s. in de Rooms Katholieke kerk aan de Hoefweg; aanvang 19.00 uur. De voorgangers van de vier geloofsgemeenschappen verzorgen de liturgie. De meditatie wordt verzorgd door dominee Wim de Bruin. De overige liturgen zijn Piet Groen, Stefan Bladowski en ds. Gerdina Loeve.

Namens de samenwerkende kerken nodigt het IKO een ieder van harte uit voor deze bijzondere dienst op zondagavond 22 januari. Na afloop is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting bij het drinken van een kopje koffie of thee.