Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgiebrief avonddienst

De dienst van 9 uur is een themadienst rond de Expositie van werken van Christa Rosier, die deze weken in de Dorpskerk gehouden wordt. En het is een dienst waarin extra aandacht is voor Israelzondag.
We lezen Psalm 27 en kijken naar een schilderij van Christa Rosier. Dat toont ons een typisch Joodse bidder, gehuld in een gebedsmantel en met een keppeltje op het hoofd. Op deze Israëlzondag mogen we sowieso leren van de trouw waarmee onze Joodse broeders en zusters dagelijks het gebed beoefenen. De symboliek van de gebedsmantel mag ons in het bijzonder bemoedigen en aansporen. Het thema van de dienst is: ‘Gods ontferming als een deken om ons heen’. Luisteren en kijken u en jij mee?

In de avonddienst van 19.00 uur gaat voor Ds. J. Overeem uit Waddinxveen. Hierbij zijn toelichting op de dienst: Christenen staan bekend als vriendelijke mensen. Toch? In een van zijn brieven roept Paulus zijn lezers op om vriendelijk te zijn (Filippenzen 4.4-9). Het is een heel gewoon woordje: vriendelijkheid. Hierover wil ik in de avonddienst wat mediteren. Ds. Harald Overeem

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag!
Met een hartelijke groet,
Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.