Liturgiebrief

Zondagmorgen is er een Kerkdienst met als gastvoorganger ds. G. van Velzen uit De Lier.

Om 19 uur is er een IKO adventszangdienst in de RK kerk, waarvan de liturgie in een apart bericht staat.

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag toe.
Met een hartelijke groet,
Ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.