Liturgiebrief ochtenddienst en avonddienst

Viering Heilig Avondmaal
Het blijft een hoogtepunt in ons kerkelijk leven. Ook persoonlijk mag het telkens weer een bijzonder moment zijn: de viering van het Heilig Avondmaal. Jezus zelf gaf ons de
tekenen van brood en wijn om zijn liefdesoffer voor ons te gedenken. Om het heel nabij te ervaren, bemoedigd en toegerust te worden. Daar willen we dan toch bij zijn?

In de morgendienst van 10.45 uur lezen we Efeziërs 5:21 t/m 6:9. Spannende verzen over de relatie tussen man en vrouw, ouders en kinderen; over slaven en hun meesters. Een treurig gebruik (of noem het maar misbruik) van een beperkt aantal teksten, leidde tot grote ongelukken die tot vandaag toe hun sporen trekken. Maar de sleutel voor onze onderlinge omgang met elkaar ligt nou juist in de verbondenheid met onze Heer Jezus Christus. Let er maar eens hoe Paulus dat steeds benadrukt. Zijn levenshouding van ‘zichzelf geven voor’ wil ook onze levens stempelen. Bij uitstek aan de Avondmaalstafel mogen we – steeds opnieuw en steeds meer – ons dat door het werk van de Heilige Geest eigen maken.

In de avonddienst (19.00 uur) zetten we de viering van het Avondmaal voort. Ook is er
dankzegging voor het Avondmaal. Daartoe lezen we een laatste keer uit Paulus’ brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6:10-20. Over een wapenrusting, een soort harnas met alles er op en er aan, zoals Romeinse soldaten dat hadden. Paulus past dat toe op het leven als christen. Er is een strijd te strijden. Tal van verleidingen proberen ons van de weg met Jezus af te halen, de groter verleider satan voorop. Hoe je dan standhoudt? Kom, luister mee en laat je inspireren voor een leven van dankbaarheid in de praktijk!

We zien uit naar bemoedigende samenkomsten rond Woord en sacrament.
Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag!
Met een hartelijke groet,
Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.