Liturgie ochtenddienst

In onze ene dienst van komende zondag maken we een start met een bijzondere brief van de apostel Paulus. De brief aan de Efeziërs draait om de volheid van God en van alles wat God ons wil geven. De persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus staat daarin centraal. Grote nadruk legt Paulus in deze brief ook op de kerk als lichaam waarvan Christus het hoofd is.

Efeze was een grote havenstad, waarvan nu alleen ruïnes over zijn. Wie in het huidige Turkije de opgravingen bezoekt, raakt wel onder de indruk. Bijvoorbeeld van de bewaarde facade van de in de oudheid wereldberoemde bibliotheek van Efeze, met in de nissen beelden van o.a. ‘Wijsheid’ en ‘Kennis’. Is het toevallig dat Paulus in zijn gebed voor de christenen aldaar juist die woorden gebruikt? Zie verder de liturgiebrief, daarin ook een aantal foto’s van het opgegraven Efeze en de antieke bibliotheek.

In de verkondiging over het gebed van Paulus voor de gemeente (hoofdstuk 1 vers 17) denken we in het bijzonder ook aan het Heilig Avondmaal dat we volgende week zondag (18 juni) hopen te vieren.

Allen een gezegende dienst en zondag toegewenst!
Tot besluit – mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.