Liturgie

Timo Hagendijk, kerkelijk (missionair) werker in de Oosterkerk in Zoetermeer-Oosterheem, is zondagmorgen onze voorganger. Het is de zogenaamde ‘Wezenzondag’, waarop de leerlingen van Jezus zich – tussen Hemelvaart en Pinksteren – verweesd zouden kunnen voelen. De belofte van Jezus was echter dat Hij hen niet als wezen zou achterlaten. Daarom is het ook een zondag vol verwachting en uitzien naar Gods Geest.

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.