Liturgie

IKO Pinksterzangdienst

Hartelijk welkom in deze interkerkelijke dienst in de R.K. kerk. Leden van de vier deelnemende kerken verzorgen de liturgie, mw. Dicky Rietveld houdt een overdenking. Ook willen we veel samen zingen. Goed zingen is twee keer bidden. Dus bidden we zingend om de heilige Geest, van wie we ook in 2024 veel mogen verwachten!

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,