Liturgiebrief ochtenddienst en avonddienst

Zondagmorgen gaat het over het spannende thema ‘luiheid en passie’, een onderwerp dat ook op verschillende kringen wordt besproken. Maar je hoeft echt geen kringlid te zijn voor deze kerkdienst. Het is ‘gewoon’ een dienst en een boodschap voor iedereen. Evenzogoed werkt de wisselwerking tussen kringgesprekken en verkondiging inspirerend. Dat ervaar ik zelf als voorganger, ik hoor het ook terug van gemeenteleden. Ik hoop dat die wisselwerking de preek voor ons allemaal (nog) dichter bij het gewone, praktische leven van alledag brengt. En daarvoor gaan we toch naar de kerk?
Ook in deze kringenkerkdienst staan we stil bij een ‘hoofdzonde’, die de vroege christenen al onderscheidden: ‘luiheid’. Om gelijk maar een misverstand weg te werken: de boodschap is zondag niet dat je nooit eens lekker lui in je stoel mag zitten. Het tegenovergestelde woord geeft misschien wel het beste aan wat er in het geding is: ‘passie’. Dat is bewogenheid en betrokkenheid. Op God, mensen, deze wereld.
Als voorbeeld werpen we vanuit Spreuken 6 een blik op de wonderlijke samenleving van de mieren: “Ga naar de mieren, luiaard”. In Matteüs 9 lezen we hoe onze Heer Jezus met passie naar mensen keek. Laten u en jij zich ook inspireren?

In de avonddienst (19.00 uur) gaat ds. G.J. van Beek uit Hendrik Ido Ambacht voor.

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag!
Met een hartelijke groet,
Ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.