Liturgiebrief

Zondag is er een Doopdienst, dat wil zeggen: we vieren de belofte van Gods trouw en vergevende liefde voor elk mens, vanaf het prilste begin.

Na de dienst is er koffiedrinken in De Rank, waar u/jij ook de doopouders kunt feliciteren.

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.