Liturgie ochtenddienst

In onze ene kerkdienst van deze zondag, is ds. J. Henzen uit Wateringen de voorganger.

Het draait vanmorgen om de vraag: ‘Heb je Mij lief?’ Een vraag van Jezus aan Simon Petrus, maar tegelijkertijd een vraag ook aan ons vandaag de dag. Hebben wij Hem lief…… meer dan andere mensen of dingen? En wat betekent dat dan? De lezingen zijn uit Jozua 24 (14-24) en Johannes 21 (15-17). Ik zie ernaar uit u en jullie te ontmoeten rond deze indringende vraag.

De kerkdienst begint om 9.00 uur. Er is kinderkerk en oppas voor de allerkleinsten. We wensen elkaar een goede en gezegende zondag en kerkdienst!

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jou,

ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.