Liturgiebrief ochtenddienst

De dienst van zondagochtend is een doopdienst. Er wordt één kindje gedoopt. We zien uit naar een feestelijke dienst. Naast de liederen met onze organist zal het combo van de Dorpskerk in Berkel en Rodenrijs, waarin doopvader Timon geregeld meespeelt, twee liederen spelen. Zo vieren we samen de belofte van Gods trouw en vergevende liefde voor de kleine Macey en voor ons allemaal!

Vanwege de doopdienst hebben we de kringenkerkdienst een week opgeschoven. Die zal nu op zondagmorgen 22 januari worden gehouden. Voor de inhoud van die dienst verwijzen we naar het kerkblad (zie bij 15 januari) en de weekbrief van volgende week.

We wensen elkaar een goede zondag en week toe!

 Mede namens de kerkenraad groet ik u en jou van harte,

ds. Wim de Bruin

De dienst wordt ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.