Liturgie ochtenddienst en avonddienst

3e Advent, viering Heilig Avondmaal
Wat mooi om in de Adventstijd Avondmaal te vieren! Bij uitstek het teken dat we mogen leven van de komst van onze Heer Jezus in deze wereld, om onze zonden te dragen en zo een nieuw begin te maken. Op weg naar Gods grote toekomst, als Jezus zal terugkomen en Gods Koninkrijk compleet maakt. Het Avondmaal is (ook) een voorproefje van die toekomst, bedoeld om ons verlangen te voeden en gaande te houden.

19.00 uur voortzetting en dankzegging H. Avondmaal
In de kerkdienst op a.s. zondagavond is er nog een keer gelegenheid om het Avondmaal te vieren. En we danken God en denken na over de ‘doorwerking’ van het Avondmaal in de praktijk van ons leven. Evenals in de ochtenddienst, lezen we uit Jesaja. Zie de beide liturgiebrieven.

Avondmaal thuis en in ‘De Tuinen’
Er zijn ook mensen die thuis het Avondmaal meevieren. Met eigen brood en wijn/sap, of ook door in stilte en gebed het Avondmaal mee te beleven. Doe vooral wat uw/jouw geloof opbouwt!
In Zorgcentrum ‘De Tuinen’ is er om 10.45 uur een Avondmaalsviering, bedoeld voor bewoners en omwonenden van ‘De Tuinen’ die de dienst in kerk niet kunnen meemaken.
Mooi dat het zo kan. Weet u van harte welkom!

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag toe.
Met een hartelijke groet,
Ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.