Liturgie

We staan stil bij het laatste deel van de Bergrede: Matteüs 7:24-29. Het is de oerbekende gelijkenis van het huis op de rots en het huis op het zand. Kan dat iets nieuws opleveren? Ik werd verrast bij de voorbereiding. Laten we zondagmorgen samen verrast worden, en vooral: geïnspireerd om ons leven te leiden in het spoor van onze Heer Jezus en zijn woorden!

Project kinderkerk op weg naar Pasen; Jeugdkerk voor de tieners
De kinderkerk gaat verder met het project over Petrus. Petrus houdt zoveel van Jezus, hij wil zelfs voor Hem vechten. Maar of dat de goede manier is?
Voor de tieners is er zondagmorgen Jeugdkerk. Jeugdouderling Ronald de Gier gaat graag met jullie in gesprek over het thema: ‘Pasen, de hele Bijbel door’.

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.