Liturgie ochtenddienst

Liturgie avonddienst

In beide diensten van deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. De avonddienst staat ook in het teken van dankzegging daarvoor. We lezen in beide diensten uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Zie de toelichtingen in de bijgevoegde liturgiebrieven.

We zien uit naar een mooie zondag waarop we bemoedigd worden door het sacrament van brood en wijn. Onze Heer Jezus zelf stelde het in om Hem te gedenken en ons geloof te versterken. Zo mogen we ons aan de Avondmaalstafel, maar ook thuis of op welke plek we ook de dienst(en) meebeleven, verbonden weten met Hem en met elkaar!

AVONDMAALSVIERING IN ‘DE TUINEN’
Er zal deze zondag ook een Avondmaalsviering in zorgcentrum ‘De Tuinen’ worden gehouden. Deze viering vindt – voorafgaand aan de dienst in de kerk – plaats om 9.45 uur een gemeenschappelijke ruimte op de tweede verdieping. Als u er bij wilt zijn, van harte welkom!

Ook nu – mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.